REGULAMIN autorskiej galerii FISZEROWA Izabela Kozłowska

§ 1
Dane

FISZEROWA jest galerią produktów jubilerskich autorstwa i własności Izabeli Kozłowskiej, prowadzącej działalność pod nazwą FISZEROWA Izabela Kozłowska, NIP 7271260917, REGON 140601544 z siedzibą mieszczącą się przy ul. Bruzdowa 142D, 02-991 Warszawa, województwo mazowieckie.
Kontakt możliwy jest poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.fiszerowa.pl oraz pod adresem e-mail galeria@fiszerowa.pl.
Autorka dzieli się swoją pasją i miłością do pięknej oryginalnie tworzonej biżuterii z chętnymi poprzez prowadzenie tego sklepu internetowego, którego zasady funkcjonowania i sposób korzystania z niego zawarte zostały w tym Regulaminie.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, acz konieczna, jeżeli chcesz korzystać z tego sklepu internetowego. Jeśli się nie zgadzasz z postanowieniami tego dokumentu, to drogi Użytkowniku proszę, abyś nie wchodził na tę stronę i nie korzystał z jej funkcjonalności.

§ 2

 Definicje:

Administrator danych – osoba przetwarzająca dane osobowe, decydująca o celach i środkach ich przetwarzania, odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo oraz jakość. Administratorem danych osobowych (patrz polityka prywatności) jest FISZEROWA Izabela Kozłowska.

Dane osobowe – są to wszelkie dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, których zestawienie ze sobą lub użycie pojedynczej danej umożliwia zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka identyfikacja wiązałaby się ze znacznymi nakładami finansowymi, poświeceniem dużej ilości czasu bądź wysiłku, wówczas dane nie spełniają przesłanek koniecznych do uznania je za dane osobowe w rozumieniu ustawy.

Gwarancja – uprawnienie nadawane przez gwaranta, który w karcie gwarancyjnej określa warunki swojej gwarancji. Gwarancja przysługuje wyłącznie, gdy gwarant tak postanowi. Gwarantem jest Izabela Kozłowska i do niej należy zgłaszać roszczenia gwarancyjne.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bez związku ze swoją ewentualną działalnością gospodarczą, zarobkową, zawodową, której uprawnienia i obowiązki regulują m.in. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Polityka plików cookies – dokument zawierający wytyczne związane z wykorzystywaniem plików cookies przez ten sklep internetowy.LINK

Polityka prywatności – dokument, w którym zostały określone zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz inne najważniejsze postanowienia w tym zakresie.LINK

Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki stron zawierających umowę oraz wszelkie zasady stosowane w realizacji zamówienia, tak na produkty z oferty, jak i na te tworzone zgodnie z wizją i poleceniem Zamawiającego. Dokument ten dostępny będzie na stronie sklepu, w tym w wersji do pobrania w formacie pdf.

Rejestracja – czynność Użytkownika pozwalająca na korzystanie z pełnej funkcjonalności sklepu FISZEROWA. Do zarejestrowania Użytkownika potrzebne jest podanie przez niego jego imienia
i nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail i opcjonalnie nr telefonu. Rejestracja skutkuje utworzeniem bezpłatnego konta Użytkownika, do którego ma on zawsze dostęp, w tym może zmieniać zebrane dane osobowe go dotyczące oraz sprawdzać wszelkie informacje dotyczące złożonych zamówień.

Rękojmia – uprawnienia zawarte w kodeksie cywilnym, które przysługuje do dwóch lat od chwili wydania towaru kupującemu. Dokładne regulacje w tym zakresie znajdują się w dziale II tej ustawy.

Użytkownik – osoba, która wyrazi swoją wolę skorzystania z funkcjonalności sklepu internetowego FISZEROWA i w tym celu się zarejestruje lub zaloguje. Może również dodać się do listy e-mailingowej i otrzymywać Newslettery. Dobrą praktyką Serwisu jest również dbałość o zadowolenie Zamawiającego poprzez wysyłania zapytania o opinię po dostarczeniu mu zamówienia, wówczas Zamawiający może  również zgłosić swoje ewentualne uwagi.

Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy, po przejściu przez proces zamówienia, otrzymaniu przez zamawiającego wszystkich informacji dotyczących zamówienia, praw oraz zobowiązań stron i po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia indywidualnego zamówienia uznaje się, że doszło do zawarcia umowy.

Zgoda - oświadczenie woli Użytkownika na konkretną czynność, dokonaną w znanym mu celu, wyrażona dobrowolnie w sposób wyraźny. Dorozumiane oświadczenie woli nie będzie uznawane za wyrażenie zgody w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 3
Rodzaj i zakres świadczonych usług
 1. Za pośrednictwem tego sklepu internetowego Użytkownicy mogą zamawiać
  i nabywać wybrane przez siebie oferowane przez galerię produkty. Poprzez odpowiednie formularze zawarte na stronie Użytkownicy mają możliwość złożenia zamówienia, utworzenia konta Użytkownika, dokonania wyboru płatności i samej płatności, wyboru sposobu dostarczenia zamówienia, złożenia ewentualnej reklamacji, odstąpienia od umowy oraz skontaktowania się z FISZEROWA.
 2. Za pośrednictwem tego serwisu istnieje także możliwość złożenia indywidualnego zamówienia na unikatowy produkt, który zależeć będzie od wyobraźni i możliwości Użytkownika. Wszelkie warunki takiej umowy określane będą każdorazowo indywidualnie.
 3. FISZEROWA prowadzi bloga, na którym umieszcza głównie merytoryczne treści związane tematycznie z jej działalnością.
 4. Użytkownicy mają możliwość zapisania się na listę e-mailingową w celu otrzymywania bezpłatnych Newsletterów od FISZEROWA zawierające nowości w ofercie, informacje o promocjach i rabatach oraz wiadomości merytoryczne mogące wzbudzić zainteresowanie Użytkowników. Z listy e-mailingowej Użytkownik ma możliwość wypisać się w dowolnym momencie bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 5. FISZEROWA w dbałości o satysfakcję klienta stosuje praktykę wysyłania, po jakimś czasie po dostarczeniu zamówienia, próśb o opinię Zamawiającego. Zamawiający może wówczas ocenić swoją satysfakcję z zawartej i wykonanej umowy oraz zgłosić swoje ewentualne uwagi. Z zastrzeżeniem, że reklamację należy zgłaszać poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie FISZEROWA.
§ 4
Warunki korzystania z serwisu internetowego
 1. Do korzystania z tego serwisu i dokonywania w nim zakupów konieczna jest akceptacja przez Użytkownika zarówno Regulaminu sklepu internetowego, Polityki prywatności, jak i Polityki plików cookies.
 2. Wszystkie funkcjonalności serwisu działają prawidłowo pod warunkiem korzystania z wersji przeglądarek:
  1. Mozilla Firefox powyżej wersji 47 włącznie,
  2. Google Chrome powyżej wersji 51 włącznie,
  3. Safari powyżej wersji 9 włącznie,
  4. Internet Explorer w wersji 11 włącznie,
  5. Microsoft Edge powyżej wersji 25 włącznie.
 3. Oraz Systemów:
  1. Microsoft Windows powyżej wersji 7 włącznie,
  2. OS X powyżej wersji 10.11 włącznie,
  3. Android powyżej wersji 4.4 włącznie,
  4. iOS powyżej wersji 9 włącznie.
 4. Dla korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu FISZEROWA niezbędne jest włączenie JavaScript.
§ 5
Gotowe przedmioty sprzedaży
 1. FISZEROWA oferuje oryginalną, tworzoną przez siebie biżuterię. Pełna oferta dostępna jest na stronie tego sklepu internetowego. Zamieszczone zdjęcia biżuterii odpowiadają jej faktycznemu wizerunkowi. Wyjątek mogą stanowić różnice kolorystyczne, które wynikać mogą z przyczyn technicznych, w tym z różnej kalibracji kolorów na różnych ekranach sprzętów, z których korzysta Użytkownik.
 2. Do każdego produktu dołączone są takie informacje jak dostępność produktu oraz cena wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT. Podana cena nie zawiera natomiast kosztów dostawy, ponieważ opcji dostaw jest kilka i wybór sposobu należy do Użytkownika. Z kosztami dostaw Użytkownik zapoznaje się w trakcie składania zamówienia, gdy pojawi się lista możliwych sposobów wysyłki.  Całkowity koszt zamówienia wyświetli się Użytkownikowi po uzupełnieniu przez niego wszystkich pól wymaganych przy składaniu zamówienia. Po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika  wspomniana kwota staje się wiążąca.
 3. Wszelkie informacje dotyczące złożonych przez Użytkowników zamówień dostępne są zarówno pod podanym adresem e-mail Użytkownika, jak i na jego koncie na platformie sklepu FISZEROWA. Z tej przyczyny, podanie prawdziwego i aktualnie używanego adresu e-mail przy składaniu zamówienia oraz jego aktualizacja w razie zmian stanowi bardzo ważną kwestię umożliwiającą sprawne i prawidłowe realizowanie zamówień i innych zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Brak dobrej woli podania FISZEROWA właściwego adresu e-mail nie będzie obciążało sklepu żadną odpowiedzialnością. Niezależnie od tego, Użytkownik będzie miał dostęp do wszelkich informacji związanych ze złożonym zamówieniem na swoim koncie na platformie  FISZEROWA.

§ 6
Składanie zamówienia
 1. Użytkownik powinien zaakceptować Politykę plików cookies, Regulamin sklepu internetowego oraz Politykę prywatności serwisu  FISZEROWA.
 2. Zamówienia mogą być składane w każdym czasie, jednak jeśli zamówienie przypadnie w dniu wolnym od pracy, do ich realizacji sklep przystąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Po kliknięciu w wybraną przez Użytkownika biżuterię, pokaże się procedura złożenia zamówienia obejmująca 5 prostych kroków takich jak: opcjonalnie rejestracja – jeśli wcześniej nie została dokonana lub Użytkownik się nie zalogował – obowiązkowo - podanie adresu, na który ma być dostarczone zamówienie, wskazanie informacji dotyczących wysyłki oraz możliwości dokonania płatności. Istnieje możliwość przygotowania zamówienia na prezent i wysłania go na adres inny niż podany przy rejestracji, należy jednak zaznaczyć tę opcję i  podać wynikające z tego potrzebne dane. Przy wyborze takiej opcji domyślnym ustawieniem będzie wysłanie dokumentu sprzedaży na inny adres, a prezentu na inny, obydwa należy podać w odpowiednich miejscach. Jeśli Użytkownik chce dołączyć do biżuterii jakiś bilecik z informacją od siebie, należy treść tego bileciku również wpisać w zamówieniu.
 4. Jeśli upatrzony przez Użytkownika przedmiot jest tymczasowo niedostępny, Użytkownik może poprzez formularz kontaktowy lub e-maila zapytać o przewidywany termin jego dostępności.
 5. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie przesyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail wraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi umowy czyniąc zadość obowiązkom informacyjnym wynikającym z kontraktowania z konsumentem zobowiązującym do zapewnienia Użytkownikowi możliwości zapoznania się ze wszystkimi warunkami, utrwaleniem i zapewnieniem dostępu do tych warunków w ich trwałej i niezmienionej wersji.
 6. Zamówiony towar można odebrać w siedzibie galerii bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu.
§ 7
Postanowienia dotyczące zawarcia umowy, płatności oraz dostawy
 1. Umowę uważa się za zawartą po złożeniu zamówienia przez Użytkownika poprzedzonego zapoznaniem się ze wszystkimi warunkami umowy oraz po podaniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych do wykonania umowy danych.
 2. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia FISZEROWA wyśle do Użytkownika e-maila z informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika opcji płatności i dostawy oraz z wyznaczeniem terminu, do którego Użytkownik powinien dokonać płatności.
 3. Po dokonaniu płatności Użytkownik może w celu przyśpieszenia realizowania zamówienia przesłać e-mailem potwierdzenie zrealizowania płatności. W przypadku braku płatności FISZEROWA zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia. Konto Użytkownika uchylającego się od opłacenia zamówienia może zostać opatrzone odpowiednią adnotacją o zaistnieniu takiego faktu.
 4. Do realizacji zamówienia FISZEROWA przystąpi po zaksięgowaniu opłaty od Użytkownika.
Opłaty i dostawa
 1. Ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy  nieodłącznie wiąże się obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
 2. Opłaty można dokonać za pośrednictwem zwykłego przelewu bankowego oraz płatności kartą na rachunek galerii:
  PKO BP SA (INTELIGO) nr 50102055581111159574500046
  jak i za pośrednictwem systemu PayPal na konto: iza.kozlowska@koralowo.pl
 3. Biżuteria zakupiona w galerii FISZEROWA pakowana jest w ozdobne pudełko. Istnieje możliwość dodania bileciku z dowolnym tekstem. Każda przesyłka zabezpieczana jest folią bąbelkową i pakowana w kartonowe pudełko.
 4. Preferowaną opcją dostawy jest Kurier DPD, ponieważ stosunek bezpieczeństwa do ceny jest najbardziej optymalny. Możliwe są także opcje:
  1. do wartości 300 zł - priorytetowym listem poleconym,
  2. o wartości powyżej 300 zł - Paczka 24, list polecony wartościowy,
  3. dla wszystkich wartości - Inpost - paczkomat.
 5. Przesyłka za granicę cena przesyłki wyliczana jest na podstawie wagi zakupionego przedmiotu, a w przypadku przesyłki za granicę również oraz cennika przesyłki kurierskiej do kraju docelowego.
 6. Zamawiający Użytkownik będzie niezwłocznie powiadamiany o wszelkich możliwych opóźnieniach i przeszkodach w dostarczeniu zamówienia w takim terminie jaki był ustalony. Przekazana zostanie również informacja określająca datę i czas i datę dostarczenia przesyłki lub termin, w którym wynikła przeszkoda zostanie usunięta.
 7. Z zamówieniem przedmiotu nieprefabrykowanego tj. dedykowanego i powstałego według wizji zamawiającego będzie się wiązało uiszczenie zadatku, którego maksymalna wartość będzie wynosiła do 40% wartości gotowego produktu. Konkretna kwota będzie uzgadniana indywidualnie w zależności od zamówienia w tym od ceny zamówionego produktu, skali trudności jego wykonania, materiałów użytych, czasochłonności i innych aspektów. O wszystkich opłatach związanych z wykonaniem takiego zamówienia Użytkownik będzie informowany przed zawarciem umowy.
§ 8
Odpowiedzialność FISZEROWA
 1. Galeria zobowiązuje się do świadczenia usług możliwie najwyższej jakości.
 2. FISZEROWA oświadcza, że towary przez nią oferowane i dostarczane są wolne od wad fizycznych oraz prawnych, co oznacza, że nie narusza ona swoim działaniem niczyich praw wyłącznych wynikających m.in. z praw autorskich czy znaków towarowych. Mimo całej staranności w projektowaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu, w razie jakichkolwiek ewentualnych wad towaru FISZEROWA dołoży wszelkich starań, aby uczynić zadość warunkom umowy. Dokładne postanowienia w tym zakresie zawarte zostały w § 11 Regulaminu.
 3. FISZEROWA ponosi odpowiedzialność za działania swoje i swoich ewentualnych podwykonawców, w tym, w zakresie dostawy, za opóźnienia dostarczenia zamówienia.
 4. Wyłączona zostaje odpowiedzialność za ewentualne szkody lub opóźnienia spowodowane siłą wyższą, czyli działaniami na które FISZEROWA nie ma i nie może mieć żadnego wpływu. O wystąpieniu takich przeszkód Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
§ 9
Odpowiedzialność Użytkownika za niezgodne z prawem lub Regulaminem działania lub zaniechania
 1. Odpowiedzialność FISZEROWA może być proporcjonalnie zmniejszona lub wyłączona, jeśli do powstania szkody przyczynił się lub ją spowodował Użytkownik, zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w regulacjach prawnych, w tym kodeksie cywilnym.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie, które są niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu. W szczególności FISZEROWA nie odpowiada za nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystywanie przez osoby trzecie treści, elementów i przedmiotów związanych z umową, a także za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności swoich haseł dostępowych do serwisu FISZEROWA i należytej staranności w dbałości o ich bezpieczeństwo. Świadomość i dobra wola Użytkownika w połączeniu z wysiłkami administratora, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa poufności kontraktowania będą przynosiły wówczas optymalne rezultaty.
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Wszelkie szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności oraz w Polityce plików cookies.
 2. Zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych wynika z potrzeb związanych z zawieraną umową i jej wykonaniem.
 3. Danymi tymi będą: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, opcjonalnie nr telefonu.
 4. Zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z wykonaniem zawartej pomiędzy stronami umowy oraz podnoszenia jakości świadczonych usług i tym samym dbałości o Użytkownika.
 6. Obowiązuje zasada jedna zgoda jeden cel. Użytkownik zostaje poinformowany o swoim prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i konsekwencjach związanych z cofnięciem takiej zgody – niemożności dalszego świadczenia usług, oraz o możliwości dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmieniania i żądania usunięcia w każdym czasie.
 7. Kontakt możliwy jest zarówno poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie internetowym, jak i poprzez adres e-mail podany w §1 Regulaminu.
 8. Administrator oświadcza, że nie będzie sprzedawał ani nie będzie przekazywał zebranych danych osobowych osobom nieuprawnionym. Dołoży także wszelkich możliwych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych przez siebie danych, a w razie jakiejś nieprzewidzianej sytuacji np. ataku hakerskiego, w wyniku którego będzie zachodziło podejrzenie, że dane te mogły zostać nielegalnie pozyskane, zawiadomi osoby, których dane te dotyczyły, a jeśli przepisy będą tego wymagać, zawiadomienie to obejmie również odpowiednie służby i organy państwowe.
 9. Zobowiązanie do nieprzekazywania danych osobowych obciążone jest wyjątkiem w postaci udostępniania żądanych informacji organom i instytucjom państwowym na ich polecenie, od czego FISZEROWA nie może się uchylić i przekazania takiego będzie musiała dokonać.
 10. Zbiór danych osobowych zebrany i przetwarzany przez FISZEROWA został zgłoszony do GIODO i znajduje się pod nr …………….. w Rejestrze Zbioru Danych Osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
§ 11
Reklamacja i gwarancja
 1. Jeżeli, pomimo dochowania przez FISZEROWA najwyżej staranności, po otrzymaniu towaru Użytkownik znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne, to powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres galerii.
 2. Reklamację można zgłosić poprzez zamieszczony na serwisie internetowym formularz lub wysłać wiadomość na adres e-mailowy FISZEROWA. W formularzu lub wiadomości należy podać takie informacje jak: imię, nazwisko zamawiającego, e-mail, nr telefonu, nr dokumentu sprzedaży, datę sprzedaży, nazwę produktu oraz cenę zakupu. Nie jest warunkiem uwzględnienia reklamacji posiadanie dokumentu sprzedaży, wystarczy jedynie uprawdopodobnić, że towar reklamowany został zakupiony w naszym sklepie internetowym FISZEROWA. Podane dane mają na celu ułatwić i przyspieszyć procedurę reklamacyjną, nie są jednak konieczne, jeżeli istnieje jakaś przeszkoda w ich podaniu, np. zagubienie paragonu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie i zgodnie z wolą Użytkownika, biżuteria zostanie naprawiona, bądź galeria zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne produkty do wyboru.
 4. W razie niemożności usatysfakcjonowania Użytkownika takim rozwiązaniem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi.
 5. Zamawiającemu przysługują prawa związane zarówno z rękojmią jak i z gwarancją. Gwarant daje gwarancję na rok od momentu dostarczenia towaru.
 6. Jeśli będzie to możliwe i rozsądne z punktu widzenia finansowego gwarant postara się naprawić uszkodzoną biżuterię lub wymienić na nową, o ile taka naprawa jest niemożliwa. W sytuacji, gdy nie ma możliwości naprawienia ani wymienienia na taką samą nową biżuterię, gwarant zobowiązuje się umożliwić wybranie innej biżuterii o zbliżonej wartości (jeśli będą się one znacznie różniły możliwa będzie dopłata) lub zwróci pieniądze. Opcje skorzystania z uprawnienia uzależnione są od możliwości i dostępności m.in. w hurtowniach np. wybranych przez zamawiającego materiałów. Za niedostępności materiałów gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Jeśli Użytkownikowi zdarzy się uszkodzenie zakupionej u FISZEROWA biżuterii istnieje możliwość jej naprawy. Cena takiej usługi będzie ustalana po dokładnym zapoznaniu się z zaistniałymi uszkodzeniami.
§ 12
Warunki odstąpienia konsumenta od umowy
 1. Użytkownik, który zawiera umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od takiej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji określonych przez ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych – patrz wyjątek o produkcie tworzonym na indywidualne zamówienie § 13 tego Regulaminu. Termin będzie zachowany jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przed upływem terminu 14 dni.
 2. W sytuacji odstąpienia Użytkownika od umowy, ma on obowiązek odesłania towaru na adres galerii w terminie 14 dni, a galeria zobowiązuje się zwrócić mu pieniądze i koszty z tym związane wg przepisów prawa w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób w jaki został wykonany przez Użytkownika, chyba, że na inną opcje zwrotu pieniędzy wyrazi on zgodę.
 3. Towar powinien być niezniszczony, może nosić jedynie zrozumiałe ślady użytkowania, nie jest wymagane przesyłanie towaru w oryginalnym pudełku, jedynie zobowiązuje się zamawiającego do takiego zapakowania, aby przedmiot nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wykraczające poza zwykły i konieczny zakres do zapoznania się z cechami, stanem oraz funkcjonalnością przedmiotu.

Formularz zwrotu

§ 13
Ustawowe wyjątki możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
 1. Jeśli przedmiot będzie tworzony pod wpływem konkretnej wizji Użytkownika, jego wskazówek lub materiałów przez niego wybranych, tak, że przedmiot będzie spełniał warunki towaru nieprefabrykowanego wytworzonego na zamówienie w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Niemożność ta jest zgodna z aktualnym stanem prawnym i spowodowana jest dbałością o obie strony kontraktu, dlatego jeśli Użytkownikowi zależy Ci na unikatowym dziele, bardzo proszę o przemyślenie tej decyzji, ponieważ wówczas nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. W wyjątkowych okolicznościach w zależności od woli i możliwości FISZEROWA będzie mogła takie uprawnienie jednorazowo nadać, będzie to jednak ustalane na podstawie indywidualnego przypadku. Postanowienie to nie narusza przepisów dotyczących rękojmi.
§ 14
Rozwiązanie umowy
 1. Rozwiązanie umowy wiązać się będzie ze wszystkimi skutkami przewidzianymi przez przepisy dot. tej sytuacji. Wiąże się z tym również usunięcie lub taka modyfikacja danych osobowych, aby uniemożliwić identyfikację osoby, której dotyczą, tak, że dane te stracą swój status.
 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić jeśli strony tak postanowią.
 3. Jednostronnym oświadczeniem woli można rozwiązać umowę w przypadku, gdy zostanie dokonana istotna zmiana Regulaminu, a termin 14 dni na zapoznanie się z zaistniałymi zmianami nie upłynął. W tym czasie Użytkownik wyśle swoje oświadczenia o braku zgody na te zmiany i wynikającą z tego konieczność rozwiązania umowy pomiędzy stronami.
§ 15
Prawa autorskie
 1. Niniejsza galeria, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność FISZEROWA Izabela Kozłowska oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
 2. Wszystkie wzory biżuterii zawartej w galerii są własnością FISZEROWA Izabela Kozłowska a jej właścicielka nie wyraża zgody na ich powielanie.
 3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody FISZEROWA Izabela Kozłowska.
 4. FISZEROWA Izabela Kozłowska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których umieszczono na niniejszej stronie internetowej odnośniki hipertekstowe (linki).
 5. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.
§ 16
Rozstrzyganie sporów
 1. Strony ustalają, iż kierując się dobrą wolą rozstrzygnięcie ewentualnego powstałego sporu, zobowiązują się do podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 2. W razie niepowodzenia tej metody, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia konfliktu będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania umowy lub na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego.
 3. Wybór sądu właściwego należeć będzie do konsumenta. Prawem właściwym stosowanym do wszelkich zobowiązań wynikłych z umowy zawieranej poprzez ten Serwis będzie prawo polskie.
§ 17
Zmiany regulaminu
 1. Zmiany regulaminu mogą pojawiać się m.in. w celu dostosowania brzmienia jego postanowień do wymogów legislacyjnych, zmian zachodzących na rynku lub innych koniecznych w obrocie gospodarczym. Zmiany te będą wyraźnie zaznaczone w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik zostanie o takich istotnych zmianach poinformowany e-mailowo, na adres, który podał przy zakładaniu swojego konta. W tak przygotowanej wiadomości będzie zawarta wersja pdf z aktualnym Regulaminem wraz z wyszczególnieniem zmian w nim wprowadzonych.
 3. Na wyrażenie swojej zgody lub zrezygnowania z dalszego kontraktowania w postaci odstąpienia od umowy Użytkownik będzie miał 14 dni, jeśli strony będzie wiązało zobowiązanie o charakterze ciągłym, Użytkownik nie będzie musiał podejmować żadnej akcji, po upływie 14 dni nowe postanowienia Regulaminu zaczną go obowiązywać.
 4. W przypadku zobowiązań nieposiadających charakteru ciągłego, będzie konieczne albo zawarcie umowy na nowych warunkach albo jej rozwiązanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2016 r.

Regulamin został stworzony przez specjalistów Securise.pl